Burgerinitiatief Constituante steunt de klacht van de drie vakbonden tegen de indexsprong  zoals neergelegd op 26/11/15 bij het Grondwettelijk Hof.

Constituante en een 50-tal andere vakbonden, verenigingen, burgers en politieke bewegingen, in samenwerking met de Franstalige Liga voor Mensenrechten, hebben een groepsvordering (“ Class Action” genoemd) lopen bij het Grondwettelijk Hof tegen het Europees soberheidsverdrag (“stabiliteitspact”). Vele argumenten van de vakbonden tegen de index zijn in deze groepsklacht opgenomen. De “class action”  wil het Europees soberheidsverdrag laten annuleren omdat het een schending van de grondwet betreft.

Het soberheidsverdrag “constitutionaliseert” de controle door de Europese Commissie op de begroting en de fiscaliteit, maar ook op het beheer van de schulden en op de regulering van markten en diensten door alle openbare besturen in dit land. Zowel de gemeenten, de provincies, de intercommunales, de regio’s, de gemeenschappen als de federale overheid en de sociale zekerheid.

Deze financiële controle door de Europese Commissie betekent een stille financiële staatsgreep op het geld en de soevereiniteit van het volk en van de overheden, zoals we dit gezien hebben in Griekenland. Ten voordele van de haute finance die speculeerde op de schulden van landen van de Eurozone.  Ten nadele van de reële economie, de sociale rechten en belangen van 99% van de bevolking: de werknemers en de werklozen, de boeren en de stedelingen, de zelfstandigen en de consumenten, de jongeren en de gepensioneerden.

Constituante herinnert er aan dat de indexsprong onderdeel uitmaakt van dit Europees soberheidsbeleid. De indexsprong is samen met de verhoging van de pensioenleeftijd, een van de grote maatregelen van de regering Michel. Die maatregelen werden pas genomen na goedkeuring van de Europese Commissie. De Commissie gaf de regering meer tijd om de normen van het soberheidsverdrag te halen (meer dan aan de vorige regering) in ruil voor “ structurele hervormingen” als de indexsprong en de verhoging van de pensioenleeftijd.

Vergeet niet dat tijdens de cao-onderhandelingen in de paritaire comités verschillende patronale federaties dreigden het sociaal overleg te stoppen als de vakbonden hun plan om de indexsprong te toetsen aan de grondwet, niet zouden opbergen.

Onze vakbonden hebben er net als Constituante goed aan gedaan om weerstand te bieden aan deze druk om niet op te komen voor onze grondrechten.

Het toetsen van de indexsprong aan de grondwet is een belangrijke politieke daad die het soberheidsbeleid en de voogdij van de Europese instellingen kan stoppen. De arresten van het Grondwettelijk Hof, zowel inzake de index als inzake het soberheidsverdrag, hebben, ongeacht hun  inhoud, sowieso politieke consequenties.

Net zoals voor het verzoek tot annulering van het Europees soberheidsverdrag nodigen wij alle burgers uit tussen te komen in de klacht tegen de indexsprong. Tussenkomsten van burgers versterken de bredere beweging overal in Europa om de grondrechten van burgers en overheden te verdedigen tegenover de “ stille financiële staatsgreep” die met de eurocrisis door de EU en de haute finance is uitgevoerd.

Elke burger kan zich als tussenkomende partij aandienen met eigen belang en argumenten vanaf de publicatie van de klacht in het Belgisch Staatsblad. Alle burgers hebben daarvoor 30 dagen de tijd.